BIOGRAPHY

Home BIOGRAPHY
+1 (610) 844-6531

Eşref Büyüksofuoğlu

1987 yılında Türkiye’nin Rize ilinde doğar , ilk ve orta öğretimini İstanbul da okur , ardından meslek lisesi mobilya dekorasyon bölümünü bitirir. Bir yıl çizim eğitiminden sonra Kocaeli Güzel Sanatlar Fakültesi , Sahne ve gösteri sanatları Sahne dekor tasarım ana sanat dalında okumaya başlar .
Bir yandanda  sinema ve tiyatrolarda  çeşitli projelerde yapım tasarımcısı asistanı olarak çalışır . 2012 yılında mezun olduktan sonra  sinema ve tiyatrolarda dekor tasarımcısı ve sanat yönetmeni olarak çalışmaya başlar .
Bir çok projede yer alır. 2015 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Sanat Tasarim bölümünü kazanır. Bir yıl eğitimden sonra, Yüksek lisan programın dondurup ingilizce eğitimi için Amerika ya yerleşir.

Staj
2005 Tecrübeleri Staj Linea dekor staj 2004-2005
Sofuoğlu Dekorasyon İmalat Sorumlusu 2005.2007
TRT Artistik Hizmetler Dekoratar asistanligt 2012

Tiyatro
Işıklar  Altında Fetih -Dekor Tasarım ve Uygulama 2016
Dunupaa gecesi Dekor Tasarım ve Uygulama 2016
Doriyen – Dekor Tasarım ve Uygulama 2015
Şeyh Bedreddin Dekor Tasarım ve Uygulama 2015
Unesco Kel Kantocu – Dekor Tasarım ve Uygulama 2012
Anason ve Yasemin Story board çizimi 2012
Mada Mask Tasarımı – 2012
Aski Reyting – Dekor Tasarım ve Uygulama 2010
Ugunan Ampuller – Dekor Tasarım ve Uygulama 2010
Son Perde Dekor Tasarm ve Uygulama- 2010
Asiye Nasıl Kurtulur-Dekor Tasarım ve Uygulama 2009

TV Dizileri
Afacanlar Takımı – TRT – Dekoratör ve sanat Yönetmeni 2016
Birlik Sokak – TRT – Dekoratör ve Sanat Yönetmeni – 2015
Vahyin İzinde- TRT Belgesel – Dekor Tasaram ve Uygulama-2014
Bende Özledim – Dekor Tasarım ve Uygulama – 2014
Ustura Kemal – Dizi – Dekor Tasarım ve Uygulama – 2013
Küçük Kadınlar. Dizi sanat yönetmeni Asistanı – 2010
Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas-Dekor Tasarım Uygulama – 2013

Sinema Filmleri
Kervan 1915 – Dekor Tasarım Uygulama ve Yardımcı – Sanat Yönetmeni – 2015
Buğday -Dekor Uygulama – 2015
Bensiz – Dekor Tasarım ve Uygulama – 2014
Umut Üzümleri – Sanat Yönetmeni Asistanı – 2011 – 2012

Kısa Filmler
Seyfullah – Sanat Yönetmeni – 2015
Bast – Sanat Yönetmeni – 2014
Ne Toprak Ne Asvalt- Sanat Yönetmeni – 2014
Değirmen- Sanat Yönetmeni – 2013
Ademin Hikayesi – Sanat Yönetmeni – 2013
Portakal – Sanat Yönetmeni – 2012
Modern Zamanlar – Sanat Yönetmeni – 2012
En Son Ocak – Sanat Yönetmeni Asistanı – 2011
Okul – Sanat Yönetmeni Asistanı – 2010

Klip
Klip Kadir Elifbaş – Sanat Yönetmeni – 2015
Aliye Mutlu – Dekor Tasarımı ve Uygulama – 2013
Kıraç – Derindekiler – Dekor Tasarım ve Uygulama  – 2012

Reklam
Çeşitli sinema televizyon programları ve tiyatro topluluklarının dekorlarını tasarlayıp uyguladı. TV reklam filmlerinin sanat yönetmenliğini yaptı.  Halen sanat yönetmenliği, yapım tasarımcılığı, dekor tasarım ve uygulamaları yapmaktadır. Bunların dışında resim ve heykel çalışmalarının yanı sıra hobi olarak ahşap ipli kukla tasarım ve uygulaması yapmaktadır.

He was born in 1987 in the province of Rize in Turkey. He studies primary and secondary education in Istanbul. Then in the vocational high school, he finishes the furniture decoration section. After a one year drawing education, in 2008, he starts to study in the Kocaeli Fine Arts Faculty, Stage and performing arts, Stage decor design main arts branch.
On the one hand, he works as a production designer assistant on various projects in cinema and theaters. After graduating in 2012, he starts to work as a decorator and art director in cinema and theater.
He has been involved in many projects. In 2015, he entered the Mimar Sinan University Department of Art Design at the Fine Arts Faculty. After one year of education, the postgraduate program is postponed and he settled to America for his English education.

Intern
Linea decor Internship – 2004 – 2005
Sofuoglu Decoration Manufacturing Manager – 2005 – 2007
TRT Artistic Services Decorator Assistant – 2012

Theater
Isiklar Altinda Fetih – Decor Design and Implementation – 2016
Dunusma  Gecesi – Decor Design and Implementation – 2016
Doriyen Muzikali  – Decor Design and Implementation – 2015
Seyh Bedredtin – Decor Design and Implementation – 2012
Unesco Kel Kantocu – Decor Design and Implementation – 2012
Anason ve Yasemin – Story board drawing – 2012
Mada – Mask design – 2012
Aski Reyting – Decor Design and Implementation – 2010
Ucusan  Ampuller – Decor Design and Implementation – 2010
Son Perde – Decor Design and Implementation – 2010
Asiye Nasil kurtulur – Decor Design and Implementation – 2009

TV Series
Afacanlar Takuni TRT-Decorator and Art Director – 2016
Birlik Sokak- TRT-Decorator and art director – 2015
Vahyin lzinde- TRT Documentary-Decor Design and Implementation – 2014
Bende Özledim Decor Design and Implementation – 2014
Ustura Kemal. Series- Decor Design and Implementation – 2013
Kucuk Kadinlar. Series art director assistant – 2010
Karımın  Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas – Series – Decor Design and Implementation – 2013

Movies
Kervan 1915. – Decor Design and Implementation and Assistant of Art Director – 2015
Bugday Decor Design – 2015
Bensiz – Decor Design and Implementation – 2014
Umut Uzumleri – Art Director of Assistant – 2011 – 2012

Short Films
Deli Seyfullah Destani – Art director – 2015
Bust- – Art director 2014
Ne Topraktir Ne Asvalt – – Art director – 2014
Degirmen- Art director – 2013
Ademin Hikayesi Art director – 2013
Portakal Art Director – 2012
Modern zamanlar – Art Director – 2012
Son  Ocak – Art Management Assistant – 2011
School – Art Director Assistant – 2010

Clips
Kadir Elifbas – Art director – 2015
Aliye Mutlu – Decor Design and Implementation – 2013
Kirac Derindekiler Decor Design and Implementation – 2012

Advertisement
Istanbul Eminonu, Introduction movie – 2016
Allianz Retirement advertising – 2014

He designed various cinema, television, and theater decorations. He directed art for television commercials. He is currently working on art direction, production design, decor design and implementation. In addition to painting and sculpting work, he designs, creates and utilizes wooden rope puppets as a hobby.